טור משפט תעבורה: פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה על ידי קצין משטרה

 

פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה על ידי קצין משטרה בשל עבירת תנועה – על אילו עבירות תנועה אפשר לקבל פסילה מנהלית, מה אורכה של תקופת הפסילה ואיך ניתן לערער עליה – כל המידע בטור חדש של עו”ד דרור כהנוביץ’

פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה על ידי קצין משטרה בשל עבירת תנועה

מהי פסילה מנהלית?

פקודת התעבורה מסמיכה קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, לפסול רשיון נהיגה של נהג, וזאת לפני משפט, לתקופה מוגבלת, כשיש בידי הקצין חשד שהנהג עבר עבירת תעבורה.

על אילו עבירות ניתן לפסול רשיון בפסילה מנהלית?

העבירות שבגינן מוסמך קצין משטרה לפסול מנהלית את רשיון הנהיגה לתקופה של 30 ימים מפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה (רשימה חלקית):

 1. אי ציות לתמרור עצור או לתמרור תן זכות קדימה.

 2. נהיגה תחת השפעת אלכוהול/סמים.

 3. נהיגה ברכב העלול לסכן עוברי דרך.

 4. עקיפה בדרך לא פנויה.

 5. עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף.

 6. נהיגה במהירות מעל למותר – מעל 40 קמ”ש מהמותר בדרך עירונית, מעל 50 קמ”ש מהמותר בדרך שאינה עירונית.

 7. אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות בבטחה, תוך גרימת סיכון להולך הרגל.

 8. הסעת נוסעים בכמות מעל למותר ברכב, כשההסעה היא בשכר.

 9. הובלת משקל יותר מעל 25% מהמותר ברשיון הרכב.

 10. הסעת נוסעים מעל למותר במונית שירות.

 11. נהג חדש הנוהג ללא מלווה.

 12. נהג חדש מתחת לגיל 21 המסיע מעל שני נוסעים ללא מלווה.

 13. נהיגה בשכרות.

 14. אי ציות לרמזור/מחסום לפני מסילת ברזל.

על אילו עבירות ניתן לפסול לתקופה ארוכה יותר?

במידה והנהג מעורב בתאונה שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש, ויש לקצין יסוד להניח כי יוגש כתב אישום כנגד הנהג, יש לו סמכות לפסול מנהלית את רשיון הנהיגה, וזאת טרם הגשת כתב אישום לתקופה של 60 ימים.

במידה והנהג היה מעורב בתאונה שבה נהרג אדם, ויש לקצין יסוד להניח שיוגש כתב אישום כנגד הנהג, יש לו סמכות לפסול את רשיון הנהיגה לתקופה של 90 ימים.

 

האם לקצין המשטרה יש שיקול דעת לפסול את הרשיון לתקופה ארוכה או קצרה יותר בגין העבירות שפורטו לעיל?

לא. לקצין המשטרה אין סמכות לקצר או להאריך את הפסילה המנהלית מעבר לתקופות הקבועות בחוק, בהתאם לעבירה שנעברה. בנוסף, קצין המשטרה לא מוסמך להתנות את הפסילה בתנאים, כגון סיווג הפסילה לסוג רכב מסוים או שתחול בשעות מסוימות ביום.

 

קיבלתי דו”ח ע”י שוטר, שנטל ממני את רישיון הנהיגה ומסר לי הזמנה לשימוע בפני קצין משטרה בעוד יומיים. האם הוא מוסמך ליטול רישיון נהיגה?

כן. שוטר שיש לו יסוד סביר לחשד שנעברה לעיניו עבירה מן העבירות שפורטו לעיל מוסמך ליטול מן הנהג את רשיון הנהיגה ולתת לו הזמנה לשימוע בפני קצין משטרה בתוך 3 ימים. השוטר ממלא טופס שנקרא “אישור על נטילת רשיון נהיגה”, ובו מפורטים מועד ומקום השימוע, ונקבע בו שניתן לעשות שימוש ברשיון עד לשימוע. במידה ונהג נעצר בחשד לעבירת נהיגה בשכרות/תחת השפעת סמים, השוטר יאסור את הנהיגה כל עוד הנהג שיכור, ויזמין אותו לשימוע.

 

נעצרתי ע”י שוטר בחשד לעבירה, וזה הזמין קצין למקום שערך את השימוע במקום. האם זה תקין?

כן. השימוע יכול להיערך גם מחוץ לתחנת המשטרה, ואפילו בכביש. קצין המשטרה יוזמן למקום, יערוך שימוע לנהג ויחליט אם לפסול את רישיון הנהיגה שלו או לא.

 

 

שימוע לנהג במקרה של פסילת רישיון מנהלית

מה זה שימוע?

לפי כללי המשפט המנהלי, על הרשות המנהלית קיימת חובה לקיים שימוע לאדם לפני קבלת החלטה הפוגעת בו. ההחלטה לפסול את רשיון הנהיגה על ידי קצין משטרה היא החלטה מנהלית, והיא כפופה לכללי המשפט המנהלי. לכן, חובה לזמן את הנהג לשימוע בפני קצין משטרה, המוסמך לפסול את הרשיון בפסילה מנהלית. בשימוע הנהג יכול להעלות טענות מדוע לא לפסול את רשיונו כעת.

 

אילו טענות ניתן להעלות בשימוע בפני הקצין?

פסיקת בתי המשפט קבעה, שקצין משטרה המפעיל שיקול דעת מנהלי, כנציג רשות מנהלית, אמור לגשת להחלטה “בלב פתוח ובנפש חפצה”, כלומר ללא דעה קדומה וללא משוא פנים. הקצין אמור לשקול את חומרת העבירה שבה נחשד הנהג מול מסוכנות הנהג, הנלמדת בדרך כלל מוותק הנהיגה וההרשעות הקודמות שלו.

בנוסף הנהג יכול להעלות טענות לגבי נחיצות הרכב לצורך עבודה או לצרכים רפואיים. על הקצין לרשום את דברי הנהג בטופס השימוע ואז לקבל החלטה האם לפסול אותו או לא. בכל מקרה על הקצין לנמק את ההחלטה על טופס השימוע. בנוסף מוסמך קצין המשטרה לקבוע כי הפסילה תחל בתאריך או בשעה עתידיים, על מנת לאפשר לנהג להחזיר את הרכב הביתה או לאפשר לו זמן התארגנות.

הליך השימוע חייב להיות מתועד בטופס משטרתי  שנקרא “שימוע והחלטה על פסילה מנהלית”, בו נכתבים דברי הנהג בשימוע ונימוקי הקצין להחלטה לפסול או שלא לפסול את רשיונו של הנהג.

 

זומנתי לשימוע ביום מסוים ובחרתי שלא להופיע לשימוע. מהו דינו של השימוע?

פקודת התעבורה קובעת כי במידה ונהג לא מתייצב לשימוע, רשאי קצין המשטרה לפסול אותו שלא בפניו, והנהג יחשב כמי שיודע על הפסילה ממועד השימוע. החוק רואה במי שלא מתייצב לשימוע כמי שויתר על הזכות לטעון טענות בפני קצין המשטרה. 

 

נחשדתי בעבירה ע”י שוטר, וקצין משטרה פסל אותי מנהלית. לאחר מספר ימים התברר כי העבירה לא נעברה על ידי. מהו דינה של הפסילה?

הפסילה המנהלית תלויה בחשד לביצוע עבירה. במידה והוכח כי הנהג לא עבר את העבירה, יוזמן הנהג ע”י המשטרה לקבל חזרה את רשיונו והפסילה המנהלית תבוטל. דוגמאות: נהג נעצר בחשד לנהיגה בשכרות, נלקחה ממנו דגימת דם לאיתור אלכוהול והוא נפסל מנהלית. לאחר כמה ימים מגיעה התשובה של הבדיקה מבית החולים למשטרה ומתברר כי הנהג לא נהג בשכרות. דוגמה נוספת: נהג מעורב בתאונת דרכים ונפסל מנהלית בשל היסוד להניח שיוגש נגדו כתב אישום. לאחר מספר ימי חקירה מתברר לחוקרים כי הנהג לא אשם בתאונה ותיק החקירה נסגר. במקרה זה רשיונו של הנהג יוחזר לו.

 

נפסלתי ע”י קצין משטרה ולא היה בידי רשיון נהיגה להפקיד במשטרה. מה עושים?

נהג שנפסל מנהלית ע”י קצין משטרה חייב להפקיד בידי הקצין את רשיונו (או שהרשיון ניטל ע”י השוטר שרשם את הדו”ח והועבר לקצין). במידה ואין לנהג רשיון נהיגה להפקדה, עליו להפקיד תצהיר מאומת ע”י עו”ד בדבר אבדן הרשיון. עד שלא יופקד התצהיר יחשב הנהג כמי שנמצא בפסילה, אך ימי הפסילה לא יחלו להימנות עד שיופקד התצהיר. המשמעות היא שהפסילה לא תסתיים לאחר 30, 60 או 90 ימים, והנהג יחשב כמי שנוהג בפסילה.

מי מוסמך לבטל את הפסילה המנהלית?

הגורם היחיד המוסמך לבטל פסילה מנהלית הוא בית המשפט המוסמך לדון בעבירה שבגינה נפסל הנהג. ברוב הפעמים יהיה זה בית המשפט לתעבורה במחוז שבו נעברה העבירה. ניתן להגיש לבית המשפט לתעבורה בקשה לביטול הפסילה המנהלית, ובה להעלות טענות לגבי הפסילה ונחיצות הרשיון. על פי נהלי בתי המשפט, בית המשפט חייב לקיים דיון בבקשה תוך 5 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה. מומלץ להיות מיוצג בדיון על ידי עו”ד לדיני תעבורה, הבקיא בסדרי הדין ויכול להעלות טענות בשם הנהג. בית המשפט מוסמך לקצר את הפסילה, לבטלה או לקבוע תנאים לגבי הפסילה.

 

בית המשפט יכול להאריך פסילת רישיון מנהלית

קיבלתי פסילה מנהלית. האם תקופת הפסילה תיחשב לי כשבית המשפט יבוא לגזור את דיני?

עקרונית בית המשפט לא חייב להתחשב בתקופת הפסילה המנהלית שרוצתה על ידי הנהג כשהוא בא לגזור את דינו, אולם פעמים רבות מתחשבים בתי המשפט בתקופה שהנהג היה פסול ומקזזים אותה מהעונש בגזר הדין.

 

נפסלתי מנהלית. האם בית המשפט יכול להאריך את הפסילה המנהלית?

כן. המשטרה רשאית להגיש בקשה לבית המשפט להארכת הפסילה המנהלית עד תום ההליכים. בית המשפט המוסמך לדון בעבירה רשאי להאריך את הפסילה עד תום ההליכים, אולם עליו לקצוב אותה בזמן. לקראת סיום התקופה יכולה המשטרה לבקש הארכת פסילה נוספת מבית המשפט.

בכל עת יכול הנהג להגיש בקשה לשקול מחדש את הפסילה במידה והתגלו נסיבות חדשות או שלא הוגש כתב אישום תוך 3 חודשים. בקשות להארכת פסילה מוגשות בדרך כלל בעבירות חמורות כמו נהיגה בשכרות, כשהכמות שנמדדה הינה גבוהה מאוד, תאונות עם פציעות קשות, תאונות קטלניות, עבירות חוזרות של נהיגה בפסילה, מהירויות גבוהות מאוד וכו’.

 

סיימתי את תקופת הפסילה המנהלית. היכן אני מקבל את רשיון הנהיגה חזרה?

ניתן לקבל את רשיון הנהיגה יום אחרי סיום תקופת הפסילה בתחנת המשטרה שבה הופקד הרשיון. במידה והשימוע בוצע מחוץ לתחנת המשטרה, על טופס השימוע מציין הקצין באיזו תחנת משטרה ניתן לקבל את רשיון  הנהיגה בסיום הפסילה, בדרך כלל ביחידת התנועה במחוז בו בוצעה העבירה.

 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ו/או חוות דעת משפטית. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו”ד מוסמך על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת ולנתוני המקרה הספציפי וכל מקרה יש לבחון לגופו.

דרור כהנוביץ’ הוא עו”ד העוסק בדיני תעבורה במשרד עורכי דין לאה גולדמן, חובב רכב וכותב בבלוג “אב במשרה מלאה“.

 

שיטת הניקוד בעבירות תנועה

חלונות כהים ברכב - חוקי או לא?

נהיגה ללא רישיון

2 Replies to “טור משפט תעבורה: פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה על ידי קצין משטרה”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *