טור תעבורה ומשפט: חזקת הבעלות – מה עושים עם דוחות על עבירות שלא אתם ביצעתם

יותר ויותר עבירות תעבורה מצולמות כיום מבלי שהנהג ברכב מקבל דו״ח במקום, והדו״ח נשלח לבעל הרכב. מסרתם את הרכב למישהו אחר? לחבר? לבן משפחה? לעובד שלכם? מישהו נהג ברכב שלכם וביצע עבירה? כך תמנעו מצרות עם החוק

מאת: עו״ד דרור כהנוביץ׳

מהי חזקת הבעלות?

 סעיף 27 לפקודת התעבורה קובע:
(א) נעברה
עבירה תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג אותה שעה ברכב או כאילו
העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חיקוק, לפי העניין, זולת
אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב (להלן: המחזיק) או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי
ידיעתו ובלי הסכמתו;
(ב) הוכיח בעל
הרכב למי מסר את החזקה ברכב תחול החזקה האמורה בסעיף (א) על המחזיק;
(ג) הוכיח
המחזיק כי מסר את החזקה ברכב לאדם אחר, תחול החזקה האמורה בסעיף (א) על אותו אדם.

משמעותה של
חזקת הבעלות – רואים את בעל הרכב כמי שנהג ברכב או העמיד אותו במקום חניה אסורה, ועליו
חלה חובת ההוכחה למסור מי החזיק ברכב בעת ביצוע העבירה.

כיום בישראל
מרבית עבירות התעבורה הן עבירות שמצולמות על ידי מצלמות מבלי שניתן דו״ח לנהג הרכב
ביד, והדו״ח נשלח לבעלים הרשום של הרכב. זה חל על עבירות של רמזור אדום, מהירות, נסיעה
בנתיב תחבורה ציבורית, עבירות חניה וגם בעבירות חמורות כמו תאונת ״פגע וברח״ (הפקרה
בלשון החוק).
המשמעות: בעל
רכב, שמוסר את החזקה ברכב לאדם אחר, עלול לקבל על שמו הודעות תשלום קנס והזמנות
לדין בגין עבירות שבוצעו ברכב, מבלי שהוא נהג בו. במידה ובעל הרכב קיבל הודעת
תשלום קנס על שמו ושילם אותה, רואים אותו כמי שהודה בעבירה והורשע, מה שיוביל
לרישום ההרשעה בגיליון ההרשעות של הנהג, ורישום נקודות חובה במשרד הרישוי בגין
העבירה.

שאלות חשובות! שרציתם לשאול בנושא ולא היה לכם את מי –

 
 
קיבלתי דו״ח מצלמה
על שמי, אולם לא אני נהגתי ברכב. מה עלי לעשות?
עליכם לשלוח
תוך
30 ימים
מהיום שהתקבלה אצלך בדואר הודעת תשלום הקנס מכתב רשום למשטרה עם בקשה להסב את
הדו״ח על שם מי שהחזיק ברכב בעת ביצוע העבירה. למכתב יש לצרף תצהיר מאומת על ידי
עו״ד של מי שהחזיק ברכב בעת ביצוע העבירה, בו הוא מצהיר כי הוא החזיק ברכב במועד
הרלבנטי ומבקש להסב את העבירה על שמו. את המכתב הרשום שולחים לכתובת הרשומה בגב
הדו״ח. יש לצרף צילום רישיון נהיגה של מי שמבקש להסב את העבירה על שמו.
 
אני לא בטוח מי
נהג ברכב, עבר זמן. מה עלי לעשות?
המחוקק קבע
תקופת התיישנות קצרה יחסית של
4 חודשים,
שבה על המשטרה להודיע לנהג כי נעברה ברכב שלו עבירה. היום, באופן מעשי, לאחר
שהמצלמות הישנות הוחלפו במצלמות דיגיטליות שמשדרות את התמונה למרכז בקרה, הדו״ח
מופק תוך
72 שעות
ונשלח לבעל הרכב,, כך שההודעה מגיעה תוך זמן קצר יחסית לבעל הרכב, והוא יכול לעשות
בירור מי נהג ברכב שלו.
 
ברכב נוהגים מספר
נהגים, ואני לא יודע מי נהג בפועל בעת ביצוע העבירה. מה עלי לעשות?
אתה בבעיה. על
בעל הרכב מוטל הנטל להוכיח מי החזיק ברכב בעת ביצוע העבירה. אם ברכב עושים שימוש
מספר נהגים, כמו ברכבי עבודה, מומלץ לנהל יומן רכב, שבו כל נהג יחתום על קבלת הרכב
והחזרתו. אם מדובר ברכב קבוע שחברה מצמידה לעובד, על החברה להחתים על הנהג על טופס
קבלת רכב וטופס החזרה כדי למנוע בעיות כאלה.
 
הרכב רשום על שם
חברה. קיבלנו דו״ח על שם החברה, והוא מסומן כ״דו״ח תאגיד״. הקנס שקיבלנו הוא
פי  ארבעה מהקנס הרגיל. מה על החברה לעשות?
דו״ח תאגיד
נשלח לחברה כשהרכב רשום על שם חברה ולא על שם אדם מסוים. הדו״ח נושא קנס בשיעור של
פי ארבעה מהקנס הרגיל הקבוע לעבירה, במטרה לעודד את החברה למסור למשטרה את הפרטים
של מי שנהג ברכב. אם החברה תשלח הודעת הסבה למשטרה עם תצהיר של הנהג, הדו״ח יוסב
על שם הנהג והקנס יחזור לשיעור המקורי שלו.
 
מומלץ לחברות
לנהל יומן רישום של קבלת כלי רכב והחזרתם
, בו כל עובד חותם על קבלת הרכב והחזרתו. כך
ימנע מצב שבו לא יודעים מי נהג ברכב בעת ביצוע עבירה. לעיתים הדו״חות מגיעים לחברה
לאחר שעובד עזב את החברה או פוטר ולא מעוניין לחתום על תצהיר ולהסב את העבירות על
שמו. יומן כזה יכול להוות ראיה לכך שעובד מסוים החזיק ברכב בעת ביצוע העבירה, כך
שההסבה יכולה להתבצע גם ללא הסכמתו.
 
הרכב שלי נגנב, ולאחר
מכן התחלתי לקבל הודעת על ביצוע עבירות, שכנראה הגנב ביצע לאחר שהרכב נלקח ממני. מה
עלי לעשות?
במידה והרכב
נגנב, על בעל הרכב להודיע למשטרה מוקדם ככל האפשר על הגניבה. הודעה על הגניבה
משחררת את בעל הרכב מאחריות לעבירות שבוצעו ברכב לאחר מכן. במידה וקיבלתם הודעות
על קנסות או על עבירות שבוצעו ברכב, כמו גם חיובים בתשלום בכביש אגרה או בנתיב
המהיר, עליכם לשלוח העתק מהדיווח למשטרה על הגניבה לאותו גורם ולבקש לבטל את הקנס
או החוב.
 
אני מחזיק ברכב
ליסינג/שכור או רכב חברה. קיבלתי דו״ח על שמי שהוסב מהחברה אלי. לא אני נהגתי ברכב
בעת ביצוע העבירה. מה עלי לעשות?
חברת הליסינג
או החברה בה אתה עובד השתמשה בחוזה הליסינג או ההשכרה או טופס החתימה על הרכב כדי
לבצע את ההסבה על שמך. אם לא אתה נהגת ברכב בעת ביצוע העבירה, סעיף
27(ג) קובע שהמחזיק ברכב, שאליו בוצעה ההסבה, יכול
לשלוח מכתב הסבה נוסף למשטרה ולבקש את הסבת הדו״ח על שם מי שנהג בפועל ברכב בעת
ביצוע העבירה. כך למעשה מתבצעת הסבה כפולה – מהחברה למחזיק ומהמחזיק לנהג בפועל.

סעו בזהירות


אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטיו/או חוות דעת משפטיתבכל מקרה יש להתייעץ עם עוד מוסמך על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת ולנתוני המקרה הספציפי וכל
מקרה יש לבחון לגופו
.
דרור כהנוביץ‘ הוא עוד העוסק בדיני תעבורה במשרד עורכי דין לאה גולדמןחובב רכב וכותב בבלוג אב במשרה מלאה“.

21 Replies to “טור תעבורה ומשפט: חזקת הבעלות – מה עושים עם דוחות על עבירות שלא אתם ביצעתם”

 1. יש לי רכב שהוא על שמי לא אני נוהג בוא אלה אמא שלי קיבלתי דוח מהערות לבית בדוח לא צוין נקודות או משהו אחר שילמתי תדוח בידיעה שאני לא יודע מה יהיה הלאה אני לא מבין בזה עבר 90 יום ועכשיו קיבלתי מכתב לבית שאני צריך לעבור תיאוריה מחדש מה עלי לעשות לא רני נהגתי

 2. רמי שלום.
  על הדוח כתוב שאם אדם אחר נהג ברכב בעת ביצוע העבירה, עליך כבעל הרכב מוטלת האחריות לשלוח מכתב למשטרה עם בקשה להסב את הדוח.
  ברגע ששילמת את הדוח, רואים אותך כמי שהודה העבירה והורשע. אני משער שאתה נהג חדש ולכן משרד הרישוי דורש ממך מבחן עיוני.

 3. שלום,
  קיבלתי היום דוח ממשטרה צבאית על מצלמה שצילמה לפני 11 חודשים את הרכב, הדו”ח הגיע למשרד הביטחון ועד שהגיע אלי לקח הרבה מאוד זמן,
  בדרך כלל יש כרטיס עבודה שמתעד מי נהג על הרכב אבל איבדו את הטופס הזה וכרגע הדו”ח מופנה אלי…
  מציין שזה רכב “לסינג צבאי” שמשתמשים בו הרבה אנשים יחסית, הדוח ניתן בשעה 0200 לפנות בוקר של יום א’ בדרך כלל הרכב אצלי בסופשים…

  האם לדעתך יש עילה לביטול הדוח בבית דין הצבאי?

 4. היי,
  במידה ולא אני נהגתי ברכב וקיבלתי קורס נהיגה מונעת עקב הצטברות נקודות (שחלקן לא עברות שלי). תוך כמה זמן ניתן לעדכן שלא אני בעלת העברות?

 5. הדר,
  לא ברור מהשאלה שלך מה עלה בגורל הדוחות.
  האם הדוחות התקבלו אצלך ושילמת אותם, וכעת הטענה היא שאדם אחר נהג ברכב? אם כן, אין הרבה מה לעשות.

  תשלום דו״ח הינו כהודאה באשמה והרשעה ולכן משרד הרישוי רושם את הנקודות לכל עבירה. משרד הרישוי לא יהיה מוכן לקבל ממך הודעה שלא את ביצעת את העבירות ויפנה אותך לבית המשפט.

  בברכה

 6. שלום, אשמח לדעת מה עלי לעשות … קיבלתי, מעריית בני-ברק, דוח חניה באדום, אלא שזו ממש-כניסה למוסך (בעל המוסך מבקש להחנות שם ומטפל ברכב כשהוא חונה בכניסה למוסך). כמוכן, גובה הקנס 500שח, וקראתי שקנס על חניה באדום נע בתחום 100-300שח. נראה לי שהערייה, במסגרת מאבק לפינוי אזור תעשיה ישן, מחלקת קנסות לא הגיוניים.

 7. תשובה ליוסי:
  1. הקנס על חניה באדום לבן הוא 500 ש”ח בכל הרשויות המקומיות בישראל.
  2. אתה יכול לנסות לפנות לעיריה בבקשה לביטול הדו”ח עם אישור מהמוסך שהוא העמיד שם את הרכב. לא בטוח שיבטלו, אבל אפשר לנסות.

  תשובה בשם עורך דין לתעבורה, דרור כהנוביץ’

 8. שלום
  קניתי רכב יד שניה, התברר לי בסוף שמדובר בנוכל (לא אפרט כאן את כל השקרים שלו) ולאחר מו”מ החזרתי לו את הרכב, כמובן ברבע מחיר ממה ששילמתי לו. הוא משך אותי עם העברת בעלות, קורונה, סגר וכו’ (בתחילה סכמנו שניפגש בדואר, אך תמיד היה לו תירוצים, כנראה הוא רצה למכור את זה הלאה ולא להעביר על שמו) הוא התחייב שהוא לא מניע את הרכב עד שאין העברת בעלות, ואני בתמימותי האמנתי לו, אחרי חודשיים קיבלתי דו”ח הביתה על מהירות וקנס של 750 + 8 נקודות, התקשרתי למוקד 110 ונודע לי שיש עוד דו”ח דומה בדרך, מיד התקשרתי לנוכל שיעביר את הדוחות על שמו ונעשה מיד העברת בעלות, ענה שקודם נעשה העברת בעלות שלא יהיו עוד הפתעות וכשיגיע הדו”ח השני יעשה את זה יחד והוא הודה שלא אני בצעתי את העבירות, כל השיחות איתו מוקלטות בהן הוא מודה שהרכב היה בחזקתו בתאריך ביצוע העבירות, כשהגיע הדוח השני מיד התקשרתי אליו בתחילה ענה שהוא כבר העביר את הדוחות על שמו, אך מבירור במשטרה הדוחות עדיין רשומים על שמי. לאחר יומיים של תשובות מתחמקות, אני בודק וכו’ הנוכל הפסיק לענות לטלפון או שעונה ומכחיש שזה הוא.
  מה ניתן לעשות?

 9. עליך לשלוח בקשה להישפט בשני הדוחות האלה, וכשתקבל הזמנה לדין – להגיע לבית המשפט, לטעון שלא אתה עברת את העבירה, לספר את הסיפור הזה ולבקש שבית המשפט יזמין אותו לדיון.
  מומלץ גם לוודא שבוצעה העברת בעלות כדי שלא תקבל דוחות נוספים על שמך.

  תשובה בשם עורך הדין דרור כהנוביץ’

 10. תודה על התשובה,
  האם אני צריך לשכור עו”ד לבית המשפט או שאין צורך?
  והאם הבקשה להישפט זה מבחינת אם לא יועיל לא יזיק, או שיש מצב שאפסיד מזה יותר?
  כמו”כ הרכב רשום ע”ש אשתי, האם היא דווקא צריכה להופיע בבית המשפט או שהיא יכולה לתת לי יפוי כח?

 11. אם הדוחות רשומים על אשתך, היא זו שצריכה לשלוח בקשות להישפט והיא זו שצריכה להגיע לבית המשפט כבעלת הרכב. אם אתם רוצים יצוג של עו”ד זה בסדר, רק קחו בחשבון שזה יעלה הרבה יותר מהקנסות.

  תשובה בשם עו”ד דרור כהנוביץ’

 12. האם ברגע שאני מסבה את הקנס על מי שבאמת נהג בזמן העבירה, הדוח יבוטל? או שהקנס יעבור על שמו של מי שנהג ?

 13. אני מתעדת להשאיל את הרכב שלי לחבר לכמה חודשים. האם כדאי לי להחתים אותו מראש על מסמך כלשהו שאומר שהרכב יהיה באחריותו בתקופה הזו וכל מה שיקרה לרכב ו/או עם הרכב – באחריותו?
  במידה וכן – האם יש נוסח קיים או שצריך לנסח לבד?
  האם צריך לחתום על זה בנוכחות עו”ד או שמספיק ששני הצדדים חתמו?

 14. מומלץ להחתים אותו על מסמך בו הוא מצהיר שהוא קיבל את החזקה על רכב מס׳ ___ והוא מתחייב להסב כל דוח תעבורה או דוח של רשות מקומית שירשם כנגד הרכב בתקופה הזו.
  לצלם גם רשיון נהיגה שלו.
  תצהיר מאומת בפני עו״ד הוא בעל תוקף משפטי חזק יותר, אבל לא חייבים.

  תשובה בשם עורך הדין דרור כהנוביץ’

 15. שלום, אחי , עימו אינני בקשר, קנה רכב ורשם אותו על שמי. הוא ביצע עברה שבגינה קיבל קנס שלא שולם וכעת חשבון הבנק שלי מעוקל. מה עליי לעשות?

 16. יש כמה דרכי פעולה במקרה זה, ורצוי לפעול באמצעות עו״ד שעוסק בדיני תעבורה.
  אם האח רשם את הרכב במרמה על שמך, באפשרותך להגיש תלונה במשטרה על מרמה וזיוף.
  אם לא היתה פה מרמה, והוא עושה שימוש ברכב שרשום על שמך ללא אישור – לדווח למשטרה על גניבה.
  לגבי הדוח – ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להישפט לבית המשפט. מומלץ לעשות זאת באמצעות עו״ד שמכיר את הפרוצדורה הזו.

  תשובה בשם עורך הדין דרור כהנוביץ’

 17. שלמתי קנס, שיש בו 8 נקודות.
  ואח”כ שמתי לב , שזה היה בתאריך שלא הייתי בארץ.
  מאחר שאני נהג חדש, הייתי רוצה לערער על כך.
  האם זה אפשרי? (למרות שזה נחשב שכביכול הודתי)

 18. תשלום קנס מהווה הודאה באשמה והרשעה. מבחינת משטרת ישראל מדובר בתיק סגור והם לא יסכימו לקבל פניות לגביו.
  ניתן אולי לנסות לפנות לבית המשפט בבקשה להארכת מועד להישפט, אבל זה משהו שמצריך ידע משפטי והכרת ההליכים בבית המשפט, ולכן מומלץ להיעזר בעו״ד שעוסק בדיני תעבורה.

  תשובה בשם עורך הדין דרור כהנוביץ’

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *