משרד הכלכלה יממן קורס בן 100 שעות לישראלים למקצועות רכב

    ענף מקצועות הרכב במצב חירום – משרד הכלכלה יממן קורס בן 100 שעות לעובדים שיוכלו להשתלב במהירות בעבודה   לאור מצוקת כוח האדם בענף הרכב – איגוד המוסכים, איגוד היבואנים ומשרד התחבורה יוצאים במשותף בקול קורא לבעלי ניסיון בענף…